MHC Oudenbosch

Inloggen

Lid
ww

Vergeten? Klik hier

Code aanvragen op

Contact

M.H.C. Oudenbosch
hockey
Adres
M.H.C. Oudenbosch
Albanoweg 1a
4731 VG Oudenbosch

0165317470
[email protected]
Postadres
Postbus 121
4730 AC Oudenbosch
Hockey Factory
Mededelingen
 BESTUURSNIEUWS
 3-10-2019 | Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van MHCO nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 24 oktober om 20:00 uur in het clubhuis.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda en mededelingen
  2. Notulen ALV 16 oktober 2018
  3. Jaarrekening met toelichting penningmeester
  4. Verslag kascommissie en decharge penningmeester voor het gevoerde beleid 2018-2019
  5. Begroting 2019-2020 en vaststellen contributie veld/zaalhockey
  6. Samenstelling nieuwe kascommissie
  7. Samenstelling bestuur 2019-2020
  8. Terugkoppeling commissies
  9. Afscheid gestopte vrijwilligers
  10. RondvraagBijlage: NOTULEN ALV MHCO DD 16 OKTOBER 2018.docx