We hebben een Pestprotocol

7-10 Nieuws

Bij MHCO combineren we gezelligheid en sportiviteit met het hockeyspel. Bij ons is iedereen welkom en hebben we plezier met elkaar. Pesten hoort daar zeker niet bij. De laatste jaren krijgen we toch regelmatig meldingen over pestgedrag binnen de vereniging en/of het hockeyteam. De KNHB heeft in verschillende situaties een bemiddelende rol gespeeld. Om verenigingen een handreiking te bieden hoe met pestgedrag om te gaan, hebben wij een deskundige gevraagd een ‘pestprotocol’ op te stellen. Deze kun je hier bekijken.

 
7-10-2021 Jeugdcommissie Bijlage