MHC Oudenbosch

Inloggen

Lid
ww

Vergeten? Klik hier

Code aanvragen op

Contact

M.H.C. Oudenbosch
hockey
Adres
M.H.C. Oudenbosch
Albanoweg 1a
4731 VG Oudenbosch

0165317470
[email protected]
Postadres
Postbus 121
4730 AC Oudenbosch
Hockey Factory
Informatie over M.H.C. Oudenbosch
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Belangrijke e-mailadressen (2) 
Bordsponsoring (1) 
Clubkleding en leverancier (1) 
Contributie (1) 
Fairplay commissie (1) 
Leeftijdscategorieën (1) 
Lidmaatschap (1) 
Ouders (1) 
Privacyverklaring (1) 
Scheidsrechterscursus (1) 
shirtsponsoring (1) 
Trainingen (1) 
Verzekering (1) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Belangrijke e-mailadressen 
Belangrijke e-mail adressen 
 
Voor algemene vragen: [email protected]
Voor vragen over de  website: [email protected]
Voor vragen voor het bestuur: [email protected]
Voor vragen aan de Technische Commissie: [email protected]
Adres van de ledeadministratie: [email protected]
Voor vragen over het scheidsrechtersschema: [email protected]
Voor vragen over sponsoring: [email protected]
Voor vragen over de factuur: [email protected]
Voor vragen over de jeugdcommissie: [email protected]
Voor vragen over het wedstrijdschema: [email protected]
Voor vragen over de Barcommissie: [email protected]

 
 
Bordsponsoring 
 

Overeenkomst tot het plaatsen van een reclamebord

 

 

Ondergetekende,

……………………………………………..

 

hierna te noemen de "adverteerder”, verklaart het volgende te zijn overeengekomen met hockeyvereniging MHCO te Oudenbosch:

 

1.MHCO verhuurt aan adverteerder reclameruimte langs het wedstrijdveld voor het plaatsen van een reclamebord (afmetingen 3050 x 650 mm cms-trespa). De kosten hiervoor bedragen € 300,- per jaar inclusief de aanmaak/plaatsing van het bord.

 

2.De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar en gaat in op ……............................ Tegen het verstrijken van de contractperiode wordt met adverteerder contact opgenomen voor het aangaan van een nieuw contract. Bij geen respons van de zijde van de adverteerder wordt de huidige overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 jaar met de dan van toepassing zijnde huurprijs.

 

3.Na ontvangst van deze overeenkomst ontvangt adverteerder een factuur van MHCO, waarna betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen.

 

4.Het reclamebord blijft eigendom van adverteerder.

 

5.MHCO draagt zorg voor het deugdelijk ophangen van het bord.

 

6.MHCO behoudt zich het recht om teksten die niet stroken met de doelstellingen van de club of die op andere wijze stuitend zijn, te weigeren.

 

Aldus opgemaakt te Oudenbosch op ……………...

 

Voor akkoord: Voor akkoord:

 

Adverteerder (+ stempel) Mixed Hockey Club Oudenbosch

 

 

 

…………………………………… Richard Wetsteijn, bestuurslid