Vertrouwenscommissie

MHCO voor een Veilig Sportklimaat 


MHCO wil een hockeyclub zijn, waar voor iedereen een veilig en aangenaam sportklimaat heerst. Daarom vinden wij het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken als pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Hiervoor hebben we een vertrouwenscommissie aangewezen waar je terecht kunt. 

De vertrouwenscommissie is een onafhankelijke commissie die erop toeziet dat binnen MHCO alle leden gewenst gedrag tonen, met respect met elkaar omgaan en tevens waakt voor integriteit van handelen van de leden van MHCO en de direct daarbij betrokkenen. 

De vertrouwenscommissie bestaat uit twee vertrouwenspersonen. Bij een vertrouwenspersoon kunnen trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden van alle leeftijden terecht met vragen over of signalering van ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben of die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Het advies is om zo snel mogelijk melding te doen van deze situaties, zodat erover gepraat kan worden en het probleem tijdig kan worden voorkomen of opgelost. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn, om advies in te winnen of overleg te plegen. 

Wanneer benader je de vertrouwenscommissie? 
Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team, dan kun je advies vragen aan de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt, kunnen bijvoorbeeld gaan over: 
  • pesten en gepest worden; 
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 
  • ‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; 
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; 
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verantwoord is; 
  • iemand heeft jou direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag. 

Contact 
Via het mailadres [email protected] of per telefoon 06 53861999 (Anthony van Dijck, een van de twee vertrouwenspersonen) kun je de vertrouwenspersonen direct benaderen. 

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een e-mail sturen naar [email protected] kan ook. Dit meldpunt is er voor slachtoffers, beschuldigden, bonden en verenigingen. 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon? 
De leden van de vertrouwenscommissie opereren als team en bespreken, in principe, alle zaken waarmee ze wordt geconfronteerd. In die gevallen waarin iemand binnen MHCO een zaak bespreekt, in bovengenoemd kader, met een van de twee vertrouwenspersonen, is absolute geheimhouding vereist van de desbetreffende vertrouwenspersoon dan wel het team van vertrouwenspersonen als geheel. In beginsel wordt elke zaak binnen de vertrouwenscommissie besproken tenzij degene die een zaak aandraagt daartoe bezwaren heeft. 

Wat doet een vertrouwenspersoon wel/niet? 
In principe is de vertrouwenspersoon er voor vragen over incidenten, vermoedens van incidenten die tussen MHCO-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHCO-verband en de betrokkene(n). Wat een vertrouwenspersoon niet doet, is mensen persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit - altijd met toestemming van de betrokkene(n) – plaatsvinden buiten MHCO. Hij of zij kan een adviserende rol spelen bij deze verwijzing.